Merila in kriteriji za ocenjevanje
Skripta Excel
Skripta Excel nadaljevalni
Skripta Informatika – Malačič

Seminarska naloga Pomnilnik besedilo
SSD disk
Predstavitev Pomnilnik
SOLID – STATE DRIVe
VPRAŠANJA ZA KOLOKVIJ
Temni splet
Temni internet
Vprašanja
Škodljiva programska oprema
ŠKODLJIVA PROGRAMSKA OPREMA
Vprašanja-ŠPO