Šola: VIŠJA STROKOVNA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM

Študijsko leto: 2021/2022

Študijski program PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
   STROJNIŠTVO 37 24 1 2
   MEHATRONIKA 14 25 1 1