Šola: VIŠJA STROKOVNA ŠOLA RAVNE NA KOROŠKEM

Študijsko leto: 2022/2023

Študijski program PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
   STROJNIŠTVO 40 25 1 2
   MEHATRONIKA 30 25 1 1