Šolski center Ravne na Koroškem
Višja strokovna šola 
Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem

V. d. Ravnatelja:
Drago Šebez, univ. dipl. inž.
Telefon: 02 87 50 620
E-pošta: drago.sebez@vssravne.si

Referent:
Matjaž Vrčkovnik, univ. dipl. ekon.
Telefon: 02 87 50 618
E-pošta: matjaz.vrckovnik@vssravne.si