VPIS 2021 – pomembni datumi

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je  1. februarja 2021 objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2021/2022.

Hkrati z Razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na spletni strani našega ministrstva: www.mizs.gov.si in spletni strani Višješolske prijavne službe: http://www.vss-ce.com/vps

Prijave na razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje
Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:

·        Prvi prijavni rok: od 15. februarja do 18. marca 2021
·        Drugi prijavni rok: od 24. avgusta. do 31. avgusta 2021

Pomembni datumi:

–    Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 12. februarja 2021 in v soboto, 13. februarja 2021.

–    Višje strokovne šole bodo do 15. junija 2021 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.

–    Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis na VSŠ Ravne!

–    Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 20. avgusta 2021.

–    Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 21. avgusta 2021 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

–    Višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2021 v drugem prijavnem roku obvestilevse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.

–    Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

–    Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 30. septembra 2021.