Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

Vpis bo potekal v ponedeljek, 19. avgusta 2024, v referatu Višje šole (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer za tiste, ki so bili sprejeti:

  • ob 9:00 bo vpis za redni študij strojništva
  • ob 11:00 bo vpis za redni študij mehatronike

Za vpis v 1. letnik rednega študija morate prinesti naslednje dokumente:

  • original in fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi (spričevalo in obvestilo o točkah),
  • original in fotokopijo spričevala predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole,
  • 1 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
  • potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju,
  • pisalo in
  • vlogo za vpis, ki jo dobite TUKAJ.

Stroške vpisnega postopka v višini 40€, v katerega je všteta cena študentske izkaznice, poravnajte s plačilom položnice, ki jo boste prijeli z obvestilom povabila na vpis. 

  

Ob vpisu naj imajo kandidati s seboj dokazilo o plačani vpisnini.