Priimek, ime, email Predavatelj pri predmetih

Berta Grešovnik, univ. dipl. inž.

berta.gresovnik@guest.arnes.si

MATERIALI, OSNOVE STROJNIŠTVA

dr. Bojana Tancer, univ. dipl. psih.

bojana.tancer@guest.arnes.si

POSLOVNO KUMUNICIRANJE IN VODENJE

mag. Drago Hribernik, univ. dipl. inž.

drago.hribernik@guest.arnes.si

SISTEMI MEHATRONIKE 1, SISTEMI MEHATRONIKE 2, AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA, POGONI IN MEHANIZMI

Drago Šebez, univ. dipl. inž.

drago.sebez@gmail.com

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Igor Kosmač, univ. dipl. inž.

igor.kosmac@guest.arnes.si

IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE ORODIJ

mag. Irena Erjavec, prof.

irenaerjavec.k@gmail.com

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (NEMŠČINA)

Domen Mlinarič, prof.

vitomil1@gmail.com

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (ANGLEŠČINA)

Gašper Oswald, mag. inž. str.

gasper.oswald@protonmail.com

TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV (TPN), TEHNIŠKI PREDPISI IN PROJEKTIRANJE(TPP) IN KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV (KZP)

Gorazd Geč, univ. dipl. inž. 

gorazd.gec@vssravne.si

RAČUNALNIŠTVO(RAČ) IN RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (RAI) 

 

mag. Martina Ribič, univ. dipl. inž.

martina.ribic@guest.arnes.si

KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV

Zdravko Pavleković, univ. dipl. inž.

zdravko.pavlekovic@guest.arnes.si

ROBOTSKI SISTEMI, PROGRAMIRANJE V AVTOMATIKI

dr. Anita Goltnik Urnaut

anita.urnaut@gmail.com

POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE

doc. dr. Vinko Močilnik, univ. dipl. inž.

vinko.mocilnik@gmail.com

MEHANIKA 1, MEHANIKA 2, STROJNI ELEMENTI, TEHNOLOGIJA, TEHNOLOŠKI PROCESI

Bojan Pogač, univ. dipl. inž.

bojan.pogac@gmail.com

ELEKTROTEHNIKA, OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Anton Čepin, univ. dipl. inž.

toni.cepin@guest.arnes.si

MERITVE

Klara Štavdekar, mag. inž. str.

stavdekar.klaraa@gmail.com

VARSTVO PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA (VDO), TRAJNOSTNI RAZVOJ (TRA)
Gregor Kavšček, univ. dipl. inž. KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN STORITVE

 

 Jožica Ovčjak, univ, dipl. ekon.                         EKONOMIKA PODJETJA

jozica.ovcjak@sc-sg.si