Obvestilo o vpisu v 2. letnik rednega študija (strojništvo, mehatronika)

Vpis bo potekal v torek, 27. septembra 2022, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

ob 9.00 vpis v 2. letnik za redni študij strojništva
ob 11.00 vpis v 2. letnik za redni študij mehatronike

Ob vpisu imejte s seboj izpolnjeno vlogo za vpis, ki jo dobite TUKAJ.

Stroške vpisnega postopka v višini 35€,  kandidati za redni študij plačajo na TRR šole:

Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola,
Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299534,
znesek vpisnine: 35 evrov, namen plačila: vpisnina

Ob vpisu naj imajo kandidati s seboj dokazilo o plačani vpisnini.