1. letnik

Predmet ali druga sestavina Št. ur KT
M1 Komunikacije v tehniki
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 84 6
Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 84 6
Računalništvo in informatika (RAI) 72 5
PRI Komunikacije v tehniki (D1) 90 3
M2 Osnove mehatronike
Osnove strojništva (OST) 66 6
Osnove elektrotehnike (OET) 66 6
Trajnostni razvoj (TRA) 48 4
PRI Osnove mehatronike (D2) 120 4
M3 Mehatronika 1
Sistemi mehatronike 1 (SME1) 90 7
Meritve (MRT) 90 7
PRI Mehatronika 1 (D3) 190 6

2. letnik

Predmet ali druga sestavina Št. ur KT
M4 Osnove ekonomije
Ekonomika podjetja (EKP) 84 6
PRI Osnove ekonomije (D4) 60 2
M5 Mehatronika 2
Sistemi mehatronike 2 (SME2) 84 6
Tehniški predpisi in projektiranje (TPP) 72 5
Komunikacijske tehnologije in storitve (KTS) 72 5
PRI Mehatronika 2 (D5) 160 5
M7 Robotika
Robotski sistemi 1 (ROS1) 72 5
Tehnološki procesi (TPR) 72 5
PRI Robotika (D7) 180 6
Izbirni / prosto izbirni predmet
Programiranje v avtomatiki (PRA) 72 5
Pogoni in mehanizmi (PIM) 72 5
Diplomsko delo