Vpis v 1. ciklus za izredni študij strojništva in mehatronike po prvem prijavnem roku bo potekal v torek, 16. avgusta 2022, v referatu VSŠ, ob 9.00 uri (strojništvo) in 11:00 uri (mehatronika), na naslovu Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem.

Vpis v 1. ciklus za izredni študij strojništva in mehatronike po drugem prijavnem roku bo potekal v ponedeljek, 26. septembra 2022, ob 16.00 uri v referatu VSŠ (Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem).

Vpis v 1. ciklus za izredni študij strojništva in mehatronike je možen do 31. 10. 2022. 

Vpis v 2. in 3. ciklus za izredni študij strojništva in mehatronike bo potekal v torek, 27. septembra 2022, ob 16.00 uri v referatu VSŠ (Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem).

Vpisnico dobite TUKAJ.

Za vpis v 1. letnik izrednega študija morate prinesti naslednje dokumente:

  • original in fotokopijo zaključnega spričevala o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,
  • original in fotokopijo spričevala predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole,
  • 1 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta ter
  • izpolnjeno vpisnico, ki jo dobite TUKAJ.

Če šolnino plača delodajalec, si TUKAJ snamete izjavo delodajalca, ki jo izpolnjeno oddate na vpisu.

Izredni študenti samoplačniki plačajo 1. obrok šolnine 400 evrov na TRR:

Šolski center Ravne, OE Višja strokovna šola,
Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299535,
znesek vpisnine: 400 evrov,
namen plačila: vpisnina izredni študij

Plačilo študija:
 IZREDNI ŠTUDIJ – Šolnina
1. CIKEL – prvo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
2. CIKEL – drugo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
3. CIKEL – tretje študijsko leto 1.000,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 150,00
 
Ob vpisu naj imajo kandidati s seboj dokazilo o plačani šolnini.