Vpis bo potekal v sredo, 25. septembra 2019, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

  • ob 16.00 uri vpis v 1. in 2. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike

Za vpis v 1. letnik izrednega študija morate prinesti naslednje dokumente:

  • original in fotokopijo zaključnega spričevala o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,
  • 1 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
  • pisalo in
  • izpolnjeno vlogo za vpis, ki jo dobite TUKAJ.

Izredni študenti plačajo 1. obrok šolnine 400 evrov na TRR:

 Šolski center, OE višja strokovna šola,
Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299535,
znesek vpisa: 400 evrov,
namen plačila: vpisnina izredni študij

Plačilo študija:
 IZREDNI ŠTUDIJ – Šolnina
1. CIKEL – prvo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
2. CIKEL –drugo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
3. CIKEL –tretje študijsko leto 1.000,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 150,00
Ob vpisu naj imajo kandidati s seboj dokazilo o plačani šolnini.