Vpis bo potekal v sredo, 25. septembra 2019, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

  • ob 16.00 uri vpis v 1. in 2. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike

Za vpis v 1. letnik izrednega študija morate prinesti naslednje dokumente:

  • original in fotokopijo zaključnega spričevala o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,
  • 1 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
  • pisalo in
  • izpolnjeno vlogo za vpis, ki jo dobite TUKAJ.

Če šolnino plača delodajalec, si TUKAJ snamete izjavo delodajalca, ki jo izpolnjeno oddate na vpisu.

Izredni študenti plačajo 1. obrok šolnine 400 evrov na TRR:

 Šolski center, OE višja strokovna šola,
Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem
št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299535,
znesek vpisa: 400 evrov,
namen plačila: vpisnina izredni študij

Plačilo študija:
 IZREDNI ŠTUDIJ – Šolnina
1. CIKEL – prvo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
2. CIKEL –drugo študijsko leto 1.400,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 250,00
3. CIKEL –tretje študijsko leto 1.000,00
     1. plačilo ob vpisu (vpisnina) 400,00
     2. šolnina v 4 obrokih po 150,00
Ob vpisu naj imajo kandidati s seboj dokazilo o plačani šolnini.