LDN Višje šole Ravne
Strateški načrt ŠC Ravne
Akt o ustanovitvi JVIZ Ravne na Koroškem
Poslovnik VŠ Ravne
STROJNIŠTVO izobraževalni program
MEHATRONIKA izobraževalni program
Predmetnik in kreditne točke
Zakon o višješolskem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o ocenjevanju znanja v VŠ
Katalog informacij javnega značaja