LDN Višje strokovne šole Ravne
Letno poročilo 2019-2020
Strateški načrt ŠC Ravne
Akt o ustanovitvi JVIZ Ravne na Koroškem
Poslovnik VŠ Ravne
STROJNIŠTVO izobraževalni program
MEHATRONIKA izobraževalni program
Predmetnik in kreditne točke
Katalog informacij javnega značaja