LDN Višje šole Ravne
Letno poročilo 2018-2019
Strateški načrt ŠC Ravne
Akt o ustanovitvi JVIZ Ravne na Koroškem
Poslovnik VŠ Ravne
STROJNIŠTVO izobraževalni program
MEHATRONIKA izobraževalni program
Predmetnik in kreditne točke
Zakon o višješolskem strokovnem izobraževanju
Pravilnik o ocenjevanju znanja v VŠ
Katalog informacij javnega značaja