Merila in kriteriji za ocenjevanje
Mehatronika skripta
Poročilo laboratorijske vaje SME 1 
Gradivo SVP
Gradivo 1 DSK
Gradivo 2 PLC
Gradivo 3 Programiranje PLC
Gradivo 4 Instalacija krmilnega sistema na stroju