Podjetje Kadring d. o. o. je v mesecu novembru izvedlo brezplačne delavnice na temo novih informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Izobraževanje za študente (ChatGPT, VR tech., Excel in programiranje) je bilo izvedeno v treh sklopih: v sredo, 22. 11. ob 8:30 za strojnike 2. letnik; v četrtek, 23. 11. ob 8:30 za mehatronike 2. letnik; in še enkrat bo v četrtek ob 16:00 za izredne študente in diplomante.