Študenti prvega letnika smer strojništvo so imeli 22. 12. 2022 strokovno ekskurzijo na sedežu Koroške gospodarske zbornice. Študentje so se seznanili s postopkom zaščite intelektualne lastnine (modeli, znamke, patenti in avtorske pravice).
Spoznali so sodno prakso s tega področja in praktični primer patentiranja podjetja TUSHEK.