Podjetje SIJ Metal Ravne je del metalurške dejavnosti Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas skoraj štiristoletna tradicija, visoka kakovost izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam trga ter v prihodnost usmerjena vlaganja v tehnične pridobitve.

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in je med petimi največjimi slovenskimi izvozniki ter med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.

Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za delovno mesto OBRATNI INŽENIR (m/ž):

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • sodelovanje pri izdelavi novih tehnologij;
 • spremljanje doseganja ciljev (KPI-jev) za področje dela (izvajanje ukrepanja, poročanje, …);
 • priprava ukrepov in predlogov s področja optimizacije procesa;
 • izvajanje in sodelovanje pri izvajanju ukrepov in aktivnosti za zmanjševanje neuspele proizvodnje;
 • vodenje, vnašanje in nadzor nad podatki v infomacijskem sistemu;
 • spremljanje novosti in prenos le teh v proizvodni proces;
 • priprava poročil in analiz (dnevnih, tedenskih, mesečnih);
 • vodenje enostavnejših projektov;
 • ostala dela po navodilih nadrejenega.

Izbranemu kandidatu nudimo:

 • delo v urejejenem in stabilnem podjetju ter urejene pogoje dela;
 • vodenje enostavnejših projektov;
 • ostala dela po navodilih nadrejenega.
 • z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusnim delom 4 mesecev.

  Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem

  Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in edokazlom o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektoronski naslov: zaposlitev@metalravne.com do vključno 31. 08. 2022