Študenti, prijavljeni na zagovor PRI1 ali PRI2


Ker vas je malo, ki ste mi oddali seminarsko nalogo, večina pa mora narediti še določene popravke (slovnica, …), danes zagovor odpade. Predvidevam, da bo zagovor v četrtek, da lahko v miru odpravite pomanjkljivosti. Naredil bom razpored, ki bo objavljen na internetnih straneh.
Nujno: Na prvi strani, kjer navajate mentorja, izpustite vrstico Mentor na šoli, zamenjajte jo z Lektoriranje. Vpišite ime, priimek in naziv lektorja.
Pozdrav vsem


Drago Šebez