INŽENIR TERMOREGULACIJE (m/ž)

Podjetje SIJ Metal Ravne je del metalurške dejavnosti Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas skoraj štiristoletna tradicija, visoka kakovost izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam trga ter v prihodnost usmerjena vlaganja v tehnične pridobitve.

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in je med petimi največjimi slovenskimi izvozniki ter med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.

Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za delovno mesto

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

  • strokovno servisiranje industrijske termoprocesne opreme, merilno-regulacijske opreme, krmilij ter njihovih komponent;
  • kalibracija merilno regulacijske opreme in senzorike ter izvajanje TUS in SAT;
  • obvladovanje programskih orodij MS Office, S7 Siemens in SIEMENS TIA portal;
  • vodenje pripadajočih dokumentov;
  • vzdrževanje sistema kakovosti na področju kontrole meril;
  • ostala dela po navodilu nadrejenega.
  • Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem.
  • Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi,  drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov zaposlitev@metalravne.com do vključno 10.06.2022.