Za podjetje INNODULER, d.o.o. smo v našem laboratoriju za mehanske meritve izvedli natezni preizkus za ugotavljanje natezne trdnosti pločevine v vzdolžni in prečni smeri valjanja.

Podjetje je želelo ugotoviti dejanske vrednosti natezne trdnosti, ker je prišlo pri krivljenju pri izdelavi kontejnerjev do razpok.

Ugotovljeno je bilo, da sta natezna trdnost in raztezek pri vzdolžni smeri za odtenek višji kakor v prečni smeri, sicer pa so lastnosti pri vzdolžni in prečni smeri valjanja dokaj primerljive. Vzrok za razpoke so lahko tudi neprimerni parametri pri procesu preoblikovanja.