V četrtek, 15. 04. 2021 bodo vaje pri predmetu Osnove strojništva potekale na šoli.

Berta Grešovnik, univ. dipl. inž.