Naslednji rok za zagovore Diplomskih nalog bo predvidoma v torek, 23. 02. 2021. Študentje, ki želijo zagovarjati Diplomo na tem roku, morajo oddati Prijavo k diplomskemu izpitu z vsemi prilogami najkasneje do petka, 12. 02. 2021.