Objavili smo nove roke za zagovore Diplomskih nalog. Roki so objavljeni pod rubriko Urniki –> Roki diplomskih izpitov, kjer je tudi podrobneje opisan postopek prijave k zagovoru Diplome.

Referat VSŠ