Izpit iz Elektrotehnike oziroma Osnov elektrotehnike je prestavljen iz ponedelja 25. 05. 2020 na sredo 27. 05. 2020 ob 16:00 uri!

Drago Šebez, univ. dipl. inž.