Prve študentske izkaznice so prispele. Cena študentske izkaznice je 5 eurov in jo poravnate ob prejemu izkaznice. Prevzem je možen na Srednji šoli Ravne v referatu vsak dan med 7.00 in 13.00 in na lokaciji stare šole ob torkih, med 15.00 in 16.00.