Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 26. avgusta 2016 na spletni strani www.vss-ce.com/vps.
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 29. avgusta do 2. septembra 2016 z elektronskim prijavnim obrazcem
na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.  Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno
pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo
eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku. Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2016 kandidate, ki so
se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in
o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 3. oktobra 2016.