Vse študente 1. letnikov programa Strojništvo ter Mehatronika letniki 16/17  prosimo,

da namesto potrjenega indexa ( potrdilo opravljenih ur PRI – str.10 ) , kateri od letos dalje

ni več v uporabi, prinesejo na opravljanje izpita potrdilo s strani firme, kjer so opravljali prakso,

o opravljenih urah, ožigosano ter podpisano s strani delodajalca.

                                                                                           Predavatelj PRI

                                                                                         Čepin Peter u.d.i.e.