Vpis bo potekal v sredo, 26. septembra 2018, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

        ob 10.00 vpis v 2. letnik za redni študij strojništva
ob 11.00 vpis v 2. letnik za redni študij mehatronike

Stroške vpisnega postopka v višini 20,00 € kandidati za redni študij plačajo na TRR šole:

Šolski center, OE višja strokovna šola,

Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem

št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299534,

znesek vpisa: 20 evrov,

namen plačila: vpisnina

  • ob 16.00 uri vpis v 1. in 2. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike

 Za vpis v 1. letnik za izredni študij morate prinesti naslednje dokumente:

  • izvirnik in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z obvestilom o uspehu,
  • 1 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.

Izredni študenti pa plačajo 1. obrok šolnine 400 evrov na TRR:

Šolski center, OE višja strokovna šola,

Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem

št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299535,

znesek vpisa: 400 evrov,

namen plačila: vpisnina izredni študij

Ob vpisu naj imajo kandidati s seboj dokazilo o plačani vpisnini in šolnini.