Razpisani roki za zagovore Diplom v študijskem letu 2022/2023:

  • 24. 10. 2023
  • 21. 11. 2023
  • 23. 01. 2024
  • 20. 02. 2024
  • 26. 03. 2024
  • 23. 04. 2024
  • 21. 05. 2024
  • 21. 06. 2024
  • 20. 08. 2024
  • 26. 09. 2024

Študent se mora na razpisani rok za zagovor Diplom prijaviti VSAJ 10 dni pred razpisanim rokom!

Študent se lahko prijavi k diplomskemu izpitu, če je opravil vse študijske obveznosti v skladu s študijskim programom, izdelal vsebinsko, oblikovno in jezikovno ustrezno diplomsko nalogo, poravnal vse finančne obveznosti do VSŠ ter vrnil v knjižnico vse izposojene knjige.

Ob prijavi na diplomski izpit študent v referatu odda izpolnjen obrazec Prijava k diplomskemu izpitu ter priloge. Priloga prijave na diplomski izpit so trije podpisani in klasično vezani izvodi diplomske naloge ter opisna ocena diplomskega dela s strani mentorja v podjetju (obrazec DD-04: Ocena diplomskega dela mentorja v podjetju). Pred prijavo na diplomski izpit študent v referat odda elektronski izvod diplomske naloge kot Wordov dokument brez vseh zaščit.