IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 6. oktobra 2023.

Kandidati za vpis v izredni študij se lahko vpisujejo na še nezasedena vpisna mesta tudi po zaključku drugega prijavnega roka v skladu z razpisom.

Nezasedena vpisna mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci. Šola bo na svoji spletni strani objavila način in izvedbo vpisa na nezasedena vpisna mesta.

Odgovore na vsa najbolj pogosta vprašanja (kdaj se vpišem, kje se vpišem, status študenta, sem zaposlen in bi študiral, sem vrhunski športnik in bi študiral, izgubil sem spričevalo, nisem končal poklicne mature oz. splošne mature…) glede vpisa dobite na telefonski številki referata višje strokovne šole: 02 8750 618 ali na elektronskem naslovu referat@vssravne.si.