1. letnik

Predmet ali druga sestavinaŠt. urKT
M1 Komunikacije
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ)846
Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV)846
Računalništvo (RAČ)726
PRI Komunikacije (D1)1806
Mehanika 1 (ME1)725
Elektrotehnika (ELE)605
M2 Osnove
Materiali (MTR)605
Varnost pri delu in varovanje okolja (VDO)363
Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov (TPN)726
PRI Osnove (D2)2207
Prosto izbirni predmet
Strojni elementi (STE)605

2. letnik

Predmet ali druga sestavinaŠt. urKT
M3 Poslovanje in procesi
Ekonomika podjetja (EKP)846
Kakovost in zanesljivost procesov (KZP)725
PRI Poslovanje in procesi (D3)602
M4 Tehnologije
Mehanika 2 (ME2)725
Tehnologija (TEH)967
PRI Tehnologije (D4)1304
M5 Avtomatizacija
Avtomatizacija in robotika (AVR)967
PRI Avtomatizacija (D5)602
M7 Orodjarstvo
Snovanje in konstruiranje orodij (SKO)1087
Izdelava in vzdrževanje orodij (IVO)725
PRI Orodjarstvo (D7)1505
Diplomsko delo