Interni pravilnik priznavanja izpitov
Vloga za priznavanje izpita
Predlog priznanja opravljenega izpita
Vloga za priznavanje opravljenih študijskih obveznosti prosto izbirnega predmeta