PRI katalog znanj – Strojništvo 1. + 2. letnik
PRI katalog znanj – Mehatronika 1. letnik
PRI katalog znanj – Mehatronika 2. letnik
Seznam podjetij za izvajanje PRI
Register učnih mest
Praktično izobraževanje rednih študentov – Navodila
Izjava o izvajanju PRI
Navodila za izdelavo seminarske pri PRI
Vzorec  poročila dela na PRI
Vzorec načrta dela PRI
Doseganje ciljev pri praktičnem izobraževanju – Strojništvo 1. letnik
Doseganje ciljev pri praktičnem izobraževanju – Strojništvo 2. letnik
Doseganje ciljev pri praktičnem izobraževanju – Mehatronika 1. letnik
Doseganje ciljev pri praktičnem izobraževanju – Mehatronika 2. letnik
Praktično izobraževanje pri izrednih študentih
Vloga za priznavanje ur na PRI – izredni
Materialni in kadrovski pogoji za PRI – Strojništvo
Materialni in kadrovski pogoji za PRI – Mehatronika
Register verificiranih učnih mest
Predlog naslova in teme diplomskega dela