Merila in kriteriji za ocenjevanje
Programiranje v avtomatiki – predavanje
Uporaba TIA portala V.11
Logični modul LOGO – navodila
Siemens SIMATIC S7 – 200 – navodila
Prekinitveni način delovanja PLK
Krmilniki serije S7-200
Laboratorijska vaja – CBBCAA
Laboratorijska vaja – pnevmatika, elektropnevmatika (relejska tehnika), elektropnevmatika (PLC)
Semafor za pešce