Merila in kriteriji za ocenjevanje
Gradiva el. napetost
Gradiva ELE1
Gradiva ELE2
Gradiva ELE3
Gradiva ELE4
Gradiva ELE6
Laboratorijske vaje 1-3
Laboratorijske vaje 4-9
Laboratorijska vaja – Transformator
Laboratorijske vaje – Izredni študenti
Enosmerni motorji