Komisija za kakovost pri Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije je 18. 1. 2024 izvedla 13. konferenco o kakovosti v višjih strokovnih šolah z naslovom Spodbujanje poklicnih in podjetniških kompetenc v višjem strokovnem šolstvu.

V okviru konference so podelili priznanja za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega šolstva, najboljša diplomska dela in najboljše mentorje v podjetju.

Med prejemniki priznanj za izjemne uspehe in dosežke pri izobraževalnem in raziskovalnem delu na področju višjega šolstva sta tudi dva predavatelja Višje strokovne šole Ravne na Koroškem:

mag. Drago Hribernik, univ. dipl. inž. str. in dr. Vinko Močilnik.

V kategoriji najboljša diplomska dela je prejel priznanje naš diplomant Jan Verbole, inž. str. ki je pripravil diplomsko nalogo z naslovom: »Napetostna analiza vlečne rude stroja za proizvodnjo biomase v podjetju Verbole, d. o. o.«, pod mentorstvom predavatelja dr. Vinka Močilnika in mentorja v podjetju Vida Marzelja, mag. inž. str. Jan Verbole je na konferenci sodeloval tudi s plakatom, kjer je povzel glavne ugotovitve svoje diplome.

Priznanje v kategoriji najboljši mentor praktičnega izobraževanja v podjetju je prejel Gašper Fašun, mag. fiz., iz podjetja SIJ Ravne Systems.

Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj.

Na letošnji konferenci za kakovost smo v sklopu okrogle mize prisluhnili podjetniku Ivo Boscarolu, ustanovitelju podjetja Pipistrel, ki je izpostavil prednosti in izzive povezovanja izobraževanja s podjetji ter se dotaknil tudi drugih aktualnih izzivov, predvsem delovnih vrednot mlajše generacije. Svoje izkušnje so delili tudi iz podjetja Aluminium Kety Emmi. Dr. Ana Vovk je osvetlila pomembnost trajnostnega razvoja in odgovornega življenjskega sloga.

V okviru referatov so bili predstavljeni referati in projekti, ki spodbujajo poklicne in podjetniške kompetence med študenti v višjem strokovnem šolstvu.