27. 11. 2023 smo na Višji strokovni šoli Ravne na Koroškem imeli delovni sestanek s predstavnikoma podjetja MG ROHR, d.o.o. Na sestanku so bili prisotni študenti 1. in 2. letnika ter predavatelji Višje strokovne šole. Predstavnika podjetja sta predstavila več projektov in k sodelovanju povabila študente.