Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za delovno mesto Planerja (m/ž).

Glavne naloge kandidata bodo:

izdelava delovne dokumentacije in navodil za proizvodnjo;
· terminiranje proizvodnje;
· spremljanje stanja naročil, zalog in zasedenosti kapacitet;
· spremljanje poteka in stanja proizvodnje;
· sprejemanje in dajanje informacij o delu na določenem programu;
· koordinacija dela z ostalimi programi;
· priprava tedenskih in dnevnih operativnih planov proizvodnje;
· upravljanje z naročili in kapacitetami;
· kompletiranje naročil in priprava tedenskih potreb po vložnem materialu;
· spremljanje in evidentiranje realizacije naročil;
· zagotavljanje izdelave zadostnih količin materiala za naročila;
· zagotavljanje optimalne izkoriščenosti zalog materiala;
· priprava poročil vezanih na planiranje;
· vodenje delovne dokumentacije;
· ostala dela po navodilu nadrejenega.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

· zaključen najmanj VI. stopnja metalurgije, strojništva ali druge tehnične smeri;
· 15 mesecev delovnih izkušenj;
· aktivno znanje angleškega in nemškega jezika;
· dobro znanje uporabe MS računalniških orodij;
· odgovornost, natančnost in zanesljivost.

Izbranemu kandidatu nudimo:

· delo v urejenem in stabilnem podjetju ter urejene pogoje dela;
· strokovno usposabljanje in izobraževanje;
· možnost razvoja kariere in napredovanja.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas
s 4 mesečnim poskusnim delom.

Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem.

Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni
izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov
zaposlitev@metalravne.com ali na naslov družbe SIJ Metal Ravne d.o.o., Kadri, Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem do vključno 6.03.2023