Vpis bo potekal v ponedeljek, 20. avgusta 2018, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer za tiste, ki so bili sprejeti:

  • ob 9:00 bo vpis za redni študij strojništva
  • ob 10:00 bo vpis za redni študij mehatronike

 Za vpis v 1. letnik rednega študija morate prinesti naslednje dokumente:

  • original in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z overjenim obvestilom o uspehu,
  • original in overjeno spričevalo predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole,
  • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
  • potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju,
  • izpolnjeno vlogo za vpis, ki jo dobite TUKAJ.

Stroške vpisnega postopka v višini 38€ v katerega je všteta cena študentske izkaznice, poravnajte pred vpisom na TRR višje šole in prinesite kopijo položnice.

Šolski center, OE višja strokovna šola,

Koroška c. 10, 2390 Ravne na Koroškem

št. 0110-0600-0025-243, sklic št. 299534,

znesek vpisa: 38 evrov,

namen plačila: vpisnina