foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pozdravljeni na naši spletni strani

BODITE PODJETNI IN INOVATIVNI

 

To je nasvet, ki ga je študentom na svojem predavanju dala Kristina Kočet Hudrap, ustanoviteljica in direktorica podjetja TIKOPRO, ki je bila leta 2013 izbrana za Mlado podjetnico leta v Sloveniji.

Njeno  uspešno svetovalno podjetje pomaga različnim podjetjem in organizacijam pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev iz EU skladov. Številna zveneča imena slovenskega gospodarstva so uspela realizirati svoje projekte z njihovim svetovanjem.

V okviru predmeta Ekonomika ji je prisluhnila tudi skupina naših študentov 2. letnika strojništva in mehatronike.

 

 

DELO REFERATA

Obveščamo vas, da so uradne ure referata višje šole vsak torek, od 14.00 do 16.00 ure, na lokaciji stare srednje šole( tajništvo) in vsak četrtek med 9.30 in 11.00, na lokaciji nove srednje šole.

 

Šolski center Ravne na Koroškem

Višja strokovna šola

Koroška cesta 10

2390 Ravne na Koroškem

 

 

Ravne, 24.9.2015

OBVESTILO O VPISU

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

Vpis bo potekal v torek, 15. septembra 2015, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390

Ravne na Koroškem in sicer:

· ob 9.00 vpis v 2. letnik za redni študij strojništva in mehatronike

· ob 16.00 uri vpis v 2. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike

· ob 17.00 uri vpis v 1. letnik za izredni študij strojništva in mehatronike.

Za vpis v 1. letnik za izredni študij morate prinesti naslednje dokumente:

· izvirnik in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z obvestilom o

uspehu,

· 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,

· Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.

Stroške vpisnega postopka v višini 20,00 € bodo kandidati za redni študij vplačali ob vpisu.

Za izredni študij je vpisnina in 1. obrok šolnine 400 € in se vplača ob vpisu.

Ravnatelj

 

Mag. Drago Hribernik, univ.dipl.inž.

VPIS v drugem prijavnem roku

 

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 26. avgusta 2016 na spletni strani www.vss-ce.com/vps.
Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 29. avgusta do 2. septembra 2016 z elektronskim prijavnim obrazcem
na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.  Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno
pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo
eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku. Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2016 kandidate, ki so
se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in
o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 3. oktobra 2016.

Facebook stran Višje šole Ravne

slika.jpg